กรมเจ้าท่า
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๔๓/๒๕๕๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านนโยบายและแผน)
เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร 9 -21 เมษายน 2556
ประกาศ กรมเจ้าท่า
 

  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๔๓/๒๕๕๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านนโยบายและแผน)  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๔๘/๒๕๕๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านตรวจตราและปราบปราม)  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๓๘/๒๕๕๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๔๕/๒๕๕๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง และ เจ้าพนักงานขนส่ง  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๔๔/๒๕๕๖ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านกรเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ล่ามภาษาจีน  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านตรวจตราและปราบปราม)  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ช่างสำรวจ นายช่างโยธา และนายช่างเขียนแบบ  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านนโยบายและแผน)  
 
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  
 
 
   
  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดห้องสอบ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๙๔/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   


 
powered by